Zamrożenie cen

Oficjalne Oświadczenie KENO Energia Sp. z o.o.

 

Gliwice, 15.11.2022 r

 

Szanowni Państwo,

zgodnie z treścią art. 9 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127), odbiorcy uprawnieni będą składać stosowne oświadczenia drogą elektroniczną. Są to odbiorcy, którzy będą się ubiegać o stosowanie względem nich limitu zużycia energii elektrycznej wynoszącego maksymalnie 3 MWh albo 2,6 MWh, limit do 2 MWh obejmuje gospodarstwa domowe oraz innych uprawnionych odbiorców i nie wymaga składania jakichkolwiek oświadczeń. Zgodnie z Ustawą Oświadczenie składać będą odbiorcy do przedsiębiorstwa energetycznego w tym wypadku KENO Energia Sp. z o.o., jako do podmiotu uprawnionego.

Aby skorzystać ze zwiększonych limitów, odbiorcy uprawnieni muszą złożyć odpowiedni oświadczenia do należy złożyć do 30.11.2022, lecz nie później niż 30.06.2023. Rządową pomocą zostały objęte również mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, w tym także podmioty wrażliwe, jak np. szkoły czy placówki ochrony zdrowia.

Rządowe rozwiązania w zakresie ochrony ww. grupy odbiorców zakładają, że niezależnie od wzrostu cen energii elektrycznej na rynku hurtowym w roku 2023 w rozliczeniach z odbiorcami stosowana będzie cena maksymalna na poziomie 785 zł/MWh.

Aby skorzystać z tego rozwiązania należy do 30 listopada br. złożyć oświadczenie w formie pisemnej na adres:

KENO Energia Sp. z o.o.

ul. O. Jana Siemińskiego 22

44-100 Gliwice

 

 

Z wyrazami Szacunku,

Zarząd KENO ENERGIA